Basit öğe kaydını göster

Özkan, Hasan
2016-06-16T08:54:21Z
2016-06-16T08:54:21Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1328
Bu görüşme, Pelin Böke tarafından 1919-1922 İzmir işgali ve bu işgalin gündelik yaşama etkileri temalı bir sözlü tarih projesi kapsamında İzmir ilinde gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 65'tir.tr_TR
Pelin Böke
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Hasan Özkan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1911, İzmir; T.C.; Erkek; Demircitr_TR
Türkiye, İzmirtr_TR
Böke, Pelin. İzmir 1919-1922 tanıklıklar. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2006.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster