Basit öğe kaydını göster

Ekti, Muammer
Kaya, Erol
2016-06-16T07:51:59Z
2016-06-16T07:51:59Z
2010-06-14
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1263
Bu görüşme, Doç. Dr. Erol Kaya tarafından, Şehre Tanıklık Edenler: Erzincan'ın Sözlü Tarih Envanteri Projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 58'dir.tr_TR
1944 yılında Erzincan’da doğan Muammer Ekti, konuşmasına eğitim hayatı hakkında bilgiler vererek başlar. Gençlik yıllarında Erzincan’da yaygın olan meslek gruplarını ve ilin ekonomik koşullarını anlatır. Yeniden eğitim hayatına dönerek eğitim aldığı hocalara değinen Ekti, askeri liseyi bitirdikten sonra Ankara’daki Harp Akademisi’ne girdiğini söyler. 1960 İhtilali ile Harp Akademisi lağvedilince Trabzon Eğitim Enstitüsü’ne geçiş yapar. Enstitü'den mezun olup öğretmen olarak çalışmaya başlar.
Erol Kayatr_TR
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Serumhane
Beybağı
Askeri Lise
1960 İhtilali
Harp Okulları
Ankara Harp Akademisi
Muammer Ekti ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
20.03.1944; T.C.; Erkek; Öğretmentr_TR
Kaya, Erol. Şehre tanıklık edenler: Erzincan sözlü tarih çalışması. Erzincan: [y.y], 2012. (c. I-II).tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster