Basit öğe kaydını göster

Sağır, Arif
Kaya, Erol
2016-06-16T07:50:55Z
2016-06-16T07:50:55Z
2010-06-01
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1258
Bu görüşme, Doç. Dr. Erol Kaya tarafından, Şehre Tanıklık Edenler: Erzincan'ın Sözlü Tarih Envanteri Projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 58'dir.tr_TR
Erol Kayatr_TR
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Arif Sağır ile sözlü tarih görüşmesi 2. bölümtr_TR
Görüşme
1922, Erzincan; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Erzincantr_TR
Kaya, Erol. Şehre tanıklık edenler: Erzincan sözlü tarih çalışması. Erzincan: [y.y], 2012. (c. I-II).tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster