Basit öğe kaydını göster

Şenocak, Neriman
Anıl, Sümeyye
2016-06-16T07:47:43Z
2016-06-16T07:47:43Z
2010-06-22
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1242
Bu görüşme, Doç. Dr. Erol Kaya tarafından, Şehre Tanıklık Edenler: Erzincan'ın Sözlü Tarih Envanteri Projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 58'dir.tr_TR
1954 yılında Erzincan’da dünyaya gelen Neriman Şenocak, konuşmasına çocukluk döneminden ve oynadıkları oyunlardan bahsederek başlar. Babaannesinin Rus kökenli olduğunu, dedesinin Rusya’da yaşadığını ve Rus yönetimi tarafından Sibirya’ya sürgün edildiğini anlatır. İlkokulu mahalle mektebinde, ortaokulu ise Sanat Okulu’nda okuyan Şenocak, lise yıllarındaki hocalarından bahseder. 1992 Depremi’nin sonuçlarına değinen Şenocak, son olarak emekliliği sonrasında yürüttüğü dernek faaliyetlerini anlatır.
Erol Kayatr_TR
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Sibirya
Rusya
1992 Erzincan Depremi
Dernek Faaliyetleri
Kadın Çalışmaları
Neriman Şenocak ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
19.05.1954, Erzincan; T.C.; Kadın; Öğretmentr_TR
Kaya, Erol. Şehre tanıklık edenler: Erzincan sözlü tarih çalışması. Erzincan: [y.y], 2012. (c. I-II).tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster