Basit öğe kaydını göster

Aydın, Mahmut
Kaya, Erol
2016-06-16T07:47:07Z
2016-06-16T07:47:07Z
2010-06-17
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1236
Bu görüşme, Doç. Dr. Erol Kaya tarafından, Şehre Tanıklık Edenler: Erzincan'ın Sözlü Tarih Envanteri Projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 58'dir.tr_TR
1952 yılında Erzincan’da doğan Mahmut Aydın, görüşmeye doğduğu beldeyi ve eğitim hayatını anlatarak başlar. Bir Alevi köyünde doğup büyüdüğünü ve Alevi Dedesi olan babasının Köy Enstitüsü’nden mezun olup aynı zamanda eğitmenlik de yaptığını belirtir. Babası eğitimci olmasını istese de Sanat Okulu’na gider. Eğitim ve çalışma hayatından bahsederken 1960’lı yıllardaki Erzincan’ı anlatır. Alevi kültürüne, inanç ve geleneklerine değinen Aydın, bu konu üzerinden Osmanlı Devleti hakkındaki düşüncelerini paylaşır.
Erol Kayatr_TR
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Alevilik
Alevi Dedeleri
Cem Ayini
Cemevleri
Hz. Muhammed
Hz. Ali
Hulefa-i Raşidin
Hz. Osman
Hz. Ömer
Hz. Ebubekir
On İki İmam
Ehl-i Beyt
Kerbela Vakası
Muharrem Orucu
Muharrem Kurbanı
Hz. Nuh
Kırklar Cemi
Musahiplik
Pir
Mürşit
Rehber
Lokma
Hacı Bektaş Ocağı
İran
Şiilik
Şia
Caferilik
Mahmut Aydın ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
29.04.1952, Erzincan; T.C.; Erkek; Öğretmentr_TR
Kaya, Erol. Şehre tanıklık edenler: Erzincan sözlü tarih çalışması. Erzincan: [y.y], 2012. (c. I-II).tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster