Basit öğe kaydını göster

Özdemir, Halil İbrahim
Kayacan, Gülay
2016-06-16T07:45:51Z
2016-06-16T07:45:51Z
2010-05-22
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1224
Bu görüşme, Doç. Dr. Erol Kaya tarafından, Şehre Tanıklık Edenler: Erzincan'ın Sözlü Tarih Envanteri Projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 58'dir.tr_TR
Erzincan merkeze bağlı Üzümlü bucağında doğan Halil İbrahim Özdemir, görüşmeye, doğduğu bölgeyi ve Erzincan’a taşınmalarını anlatarak başlar. Çocukluk yıllarına dair hatıralarına değinir. Eğitim hayatını detaylarıyla anlatan Özdemir, daha sonra ikamet ettiği muhtelif yerlerin sosyal yaşamına dair bazı bilgiler verir. Şehirdeki kültürel faaliyetlerden bahseden Özdemir, devamında üniversite yıllarını ve meslek hayatını da anlatır. Meslek hayatı 12 Eylül Darbesi’nden sonra yön değiştirir ve gazetecilik yapmaya başlar. 1992 Depremi’nde çadır kentte Doğu Gazetesi adında bir gazete çıkarır. Son olarak, Erzincan’da 1993 yılından itibaren baş gösteren terör olaylarına değinir.
Erol Kayatr_TR
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Depremler
Erzurum Eğitim Enstitüsü
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)
Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER)
1980 İhtilali
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)
Kürdistan İşçi Partisi (PKK)
1970'ler
1980'ler
Halil İbrahim Özdemir sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
Erzincan; T.C.; Erkek; Öğretmentr_TR
Türkiye, Erzincantr_TR
Kaya, Erol. Şehre tanıklık edenler: Erzincan sözlü tarih çalışması. Erzincan: [y.y], 2012. (c. I-II).tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster