Basit öğe kaydını göster

Taş, Fahri
Kaya, Erol
2016-06-16T07:45:36Z
2016-06-16T07:45:36Z
2010-07-23
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1222
Bu görüşme, Doç. Dr. Erol Kaya tarafından, Şehre Tanıklık Edenler: Erzincan'ın Sözlü Tarih Envanteri Projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 58'dir.tr_TR
1944 yılında Erzincan’ın Şıhlı (Uluköy) köyünde doğan Fahri Taş’ın doğum yılı nüfusa 1945 olarak kaydedilir. Görüşmeye doğduğu yöreyi anlatarak başlamakta ve ailesine dair bilgiler vermektedir. Annesini 1939 Erzincan Depremi’nde kaybeden Taş’ın babası teyzesiyle evlenir. İlk ve ortaöğrenimi esnasında yaşadığı zorlukları ve öğrenim gördüğü eğitim kurumlarını ayrıntılarıyla anlatmaktadır. Bunun yanında Erzincan’ın eğitim ve kültür hayatına da değinir, 1961 yılında kurulan yerel bir radyo hakkında bilgiler verir. Mezuniyetinin ardından öğretmenlik yapan Taş, daha sonra TRT bünyesindeki Erzurum Bölge Radyosu’na geçer ardından da Ankara Radyosu’nda görevlendirilir. Telif ettiği kitaplara değinen Taş, son olarak Erzincanla ilgili değerlendirmelerini dile getirmektedir.
Erol Kayatr_TR
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Depremler
Sosyal Yaşam
Eğitim
Erzincan Askeri Lisesi
TRT Ankara Radyosu
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT)
Kültür
Fahri Taş ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
20.01.1945, Erzincan; T.C.; Erkek; Öğretmentr_TR
Kaya, Erol. Şehre tanıklık edenler: Erzincan sözlü tarih çalışması. Erzincan: [y.y], 2012. (c. I-II).tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster