Basit öğe kaydını göster

Aksoy, Aslan
Kaya, Erol
2016-06-16T07:45:20Z
2016-06-16T07:45:20Z
2011-06-30
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1219
Bu görüşme, Doç. Dr. Erol Kaya tarafından, Şehre Tanıklık Edenler: Erzincan'ın Sözlü Tarih Envanteri Projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 58'dir.tr_TR
1944 yılında Erzincan’da doğan Aslan Aksoy, kısaca ailesinden bahsettikten sonra babasının mesleği ile ilgili bilgiler verir. Köyün ekonomik yapısına ve nüfusuna değinen Aksoy, halkın farklı etnik kökenlere mensup olduğunu söyler. Erzincan’ın adetlerini, gelenek ve göreneklerini, düğün ve bayramlarda yapılanları anlatır. Erzincan’dan sonra eğitim hayatına Ankara İktisadi Ticari Bilimler Akademisi’nde devam eder. Öğrenimini tamamlayıp Erzincan’a döndükten sonraki faaliyetlerinden bahseder. Köydeki ilk sinemayı ve köy kahvelerini anlatan Aksoy, son olarak Erzincan Depremi ve sonrası ile ilgili bilgiler verir.
Erol Kayatr_TR
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Aslan Aksoy ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
01.01.1944, Erzincan; T.C.; Erkek; Emeklitr_TR
Kaya, Erol. Şehre tanıklık edenler: Erzincan sözlü tarih çalışması. Erzincan: [y.y], 2012. (c. I-II).tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster