Basit öğe kaydını göster

Aytemiz, Cemal
Kaya, Erol
2016-06-16T07:44:52Z
2016-06-16T07:44:52Z
2010-10-29
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1215
Bu görüşme, Doç. Dr. Erol Kaya tarafından, Şehre Tanıklık Edenler: Erzincan'ın Sözlü Tarih Envanteri Projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 58'dir.tr_TR
1933 yılında Erzincan’da doğan Cemal Aytemiz, konuşmasına doğduğu yeri anlatarak başlar, ardından ebeveynlerinin soyları hakkında bilgiler verir. Erzincan yöresinin kültüründen bahseden Aytemiz, yöre halkının ve ailesinin günlük hayatlarını da anlatır. Erzincan’ın ileri gelenlerine de değinir. 1936 depremindeki kayıpları kendi ailesinden de örnekler vererek anlatmaktadır. Bunun haricinde eğitim hayatıyla ilgili bilgiler verir. Tıp fakültesini bitiren Aytemiz, çalışma hayatından da bahsetmektedir. Son olarak 1969 darbe teşebbüsüne dair bazı anılarını aktarır.
Erol Kayatr_TR
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Depremler
Askeriye
Büyükanıt, Yaşar
Kıvrıkoğlu, Hüseyin
1960 İhtilali
Gürsel, Cemal
Erzincan Askeri Lisesi
Sosyal Yaşam
Gelenekler ve Görenekler
Eğitim
Ankara Üniversitesi
Cemal Aytemiz ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
01.12.1933, Erzincan; T.C.; Erkek; Akademisyentr_TR
Kaya, Erol. Şehre tanıklık edenler: Erzincan sözlü tarih çalışması. Erzincan: [y.y], 2012. (c. I-II).tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster