Basit öğe kaydını göster

Dumlu, Ahmet
Kaya, Erol
2016-06-13T14:28:48Z
2016-06-13T14:28:48Z
2010-06-02
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1162
Bu görüşme, Doç. Dr. Erol Kaya tarafından, Şehre Tanıklık Edenler: Erzincan'ın Sözlü Tarih Envanteri Projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 58'dir.tr_TR
1928 yılında Erzincan’da doğan Ahmet Dumlu, ailesinin ekonomik durumundan ve babasının mesleğinden bahsederek sözlerine başlar. Doğduğu ilçe olan Yalnızbağ ile ilgili bilgiler veren Dumlu daha sonra ilkokul öğrenimini anlatır. Çocukluk döneminde oynadıkları oyunlara ve eski bayramlara değinir. Şehirdeki okullar ve hamamlardan bahseden Dumlu, 1939’da meydana gelen Erzincan Depremi ile ilgili hatırladıklarını anlatır. O zaman ilkokulda olan Dumlu, enkaz altındakileri çıkarma süreçlerini kısaca anlatır. Depremin etkilerinden bahseder ve deprem sonrası yıllardaki yapılaşmaya değinir.
Erol Kaya
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Ahmet Dumlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1928, Erzincan; T.C.; Erkek; Öğretmentr_TR
Türkiye, Erzincantr_TR
Kaya, Erol. Şehre tanıklık edenler: Erzincan sözlü tarih çalışması. Erzincan: [y.y], 2012. (c. I-II).tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster