Basit öğe kaydını göster

Danışmanİncirlioğlu, Emine
YazarDemir, Melike Gül
Veri Giriş Tarihi2016-04-06T11:49:26Z
Veri Onay Tarihi2016-04-06T11:49:26Z
Yayın Tarihi2014
Künye BilgisiDemir, Melike Gül. Köy boşaltmaları sonrası kadın anlatıları: Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde yapılan bir niteliksel araştırma, 2013. danışman Emine İncirlioğlu. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/115
Açıklama24.03.2017 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.tr_TR
ÖzetBu çalışmada, güvenlik güçleri ve PKK arasındaki çatışmalar sırasında, köy korucuları, güvenlik güçleri veya PKK baskısı nedeniyle zorunlu göçe maruz kalan, bu nedenle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden göç ederek, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kanarya mahallesine yerleşen kadınların; zorunlu göç deneyimleri, algıları, göçün hayatları üzerindeki etkileri, 'ulus devlet bağlamında kimlik', 'ulus devlette kadın' ve 'Türkiye'de kadın' bağlamında ele alınarak araştırılmıştır. Yirmi yıllık yerinden edilme deneyimi şüphesiz yerinden edilen nüfus kadar yerleşik nüfusun algılarını, şehirlerin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısını farklılaştırmış, değiştirmiş ve dönüştürmüştür. Toplumsal yaşamda yerinden edilen kadın, hem etnik kimliğinden hem de kadın kimliğinden dolayı çift yönlü bir baskı ve ezilmişliğe maruz kalmıştır. Bu nedenle kadınların bu süreçte yaşadıkları, algıları ve hissettiklerinin ortaya konulmasının önemli olduğu düşünülmektedir.tr_TR
ÖzetWithin this study I have compiled a report on the feelings, perceptions and experiences of women who have faced migration from the Kurdish east/south-east of Turkey to the west of the country. I based my study around women who moved to the Kanarya neighbourhood in Istanbul's Kucukcekmece due to conflict between the Security Forces, Village Guards and the PKK and those who faced forced evacuation from the villages due to the oppression of these groups. The topic of this study was investigated taking into consideration the results of 'exile', 'forced evacuation, Identity in the Nation State, Women in Nation States and Women in Turkey' in conjunction with the displacement of people as figures from Non-Governmental Organisations have suggested. Without doubt, the experiences within the twenty year period around migration has affected and changed the socio-economic and cultural fabric of the settled population of these areas as much as it has affected and changed the already settled. I found it significant to reflect on the perceptions and feelings of women who have had to face the loss of their ethnic identity as well as their role as a female consequently facing oppression.
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerKadıntr_TR
Anahtar KelimelerKürtlertr_TR
Anahtar KelimelerZorunlu Göçtr_TR
Anahtar KelimelerGüneydoğu Anadolu Bölgesitr_TR
Anahtar KelimelerKanarya Mahallesitr_TR
Anahtar KelimelerInternal Displacement
Anahtar KelimelerDisplaced Women
Anahtar KelimelerForced Migration
Anahtar KelimelerWomen
Anahtar KelimelerKanarya Neighbourhood
BaşlıkKöy boşaltmaları sonrası kadın anlatıları:Küçükçekmece Kanarya Mahalesinde yapılan bir niteliksel araştırma, 2013tr_TR
Diğer BaşlıkThe village to evacuate the post women's narratives: i̇n Küçükçekmece Kanarya Neighborhood made a qualitative research, 2013tr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster