Basit öğe kaydını göster

Çilesiz, Ziya
Özlek, Nesrin
2016-06-13T13:19:38Z
2016-06-13T13:19:38Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1149
Bu görüşme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya A.Ş. tarafından Yaşam Boyu: Kimsesizlerin ve Yetimlerin Sıcak Yuvası başlığı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü'nün desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmeler devam etmektedir.tr_TR
1943 yılında Giresun’da doğan Ziya Çilesiz, 8 yaşında iken ayakkabıcı dükkanında çalışmaya başlar, askere gidene kadar aynı dükkanda çalışır (02:00). 1972’de tutuklanan Çilesiz, serbest kaldıktan sonra 1973’de Ankara’da tanıştığı bir hanımla evlenir (04:10). 9 sene sonra boşandıklarını söyleyen Çilesiz, İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Levent mahallesinde 45 sene yalnız yaşar. Yaşadığı evin yıkılmasının ardından Darülaceze’ye yerleştiğini belirtir (12:35).tr_TR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya A.Ş.
00:13:25tr_TR
audio/x-mpegtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Otobiyografitr_TR
Evliliktr_TR
Ziya Çilesiz ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
08.09.1945, Giresun; T.C.; Erkek; İnşaat İşçisitr_TR
Türkiye, İstanbul, Ataşehir, Kayışdağıtr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster