Basit öğe kaydını göster

Yalçın, Zübeyde
Ataş, İlker
2016-06-09T14:16:14Z
2016-06-09T14:16:14Z
1998-11-27
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1054
Bu görüşme, Prof. Dr. Mine Göğüş Tan'ın danışmanlığında, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Çocukluk Tarihi adlı lisans ve Toplumsal Tarihte Çocuk konulu doktora derslerini alan öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 115'tir.tr_TR
1917 yılında Ankara ilinin Ayaş ilçesine bağlı Bereket köyünde doğan Zübeyde Yalçın’ın iki kardeşi vardır. Ailesi çiftçilikle uğraşan Yalçın’ın çocukluğu köyde geçer ve çiftçilikle uğraşır. Arap alfabesiyle eğitim aldığını ve sureleri öğrendiğini söyler. Okulda derslerin minderler üzerinde yapıldığından ve hocanın önünde sırayla derslerini verdiklerinden bahseder. 18 yaşında evlenen Yalçın’ın eşi evlendikten sonra askere gider, üç sene askerlik yapar.tr_TR
Mine Göğüş Tan
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Eğitimtr_TR
Köy Hayatıtr_TR
Harf İnkılabıtr_TR
Cumhuriyettr_TR
Zübeyde Yalçın ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1917, Ankara; T.C.; Kadın; Çiftçitr_TR
Ankara, Ayaştr_TR
Cumhuriyet'te çocuktular. Mine Göğüş Tan, Özlem Şahin, Mustafa Sever, Aksu Bora. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster