Basit öğe kaydını göster

Demirelli, Zehra
Bozkurt, Şerife
2016-06-09T14:09:52Z
2016-06-09T14:09:52Z
1998-04-28
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1052
Bu görüşme, Prof. Dr. Mine Göğüş Tan'ın danışmanlığında, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Çocukluk Tarihi adlı lisans ve Toplumsal Tarihte Çocuk konulu doktora derslerini alan öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 115'tirtr_TR
1921 yılında Ankara’nın Güdül ilçesine bağlı Yerli köyünde doğan Zehra Demirelli, ilkokula köyünde başlar. Karma sistemli sınıflarında sırayla haftanın bir günü temizlik yaparlar. Eğitime Arap alfabesiyle başlar fakat Harf İnkılabı olunca Latin alfabesini öğrenir. Döneminde ilkokul eğitimi üç yıldır ve üçüncü sınıftan mezun olur. Okulda yaptıklarını 23 Nisan kutlamalarını, kutlamada şiir okuduğunu anlatır. Yokluk çektiklerini, çorap bulamadıklarını, kış mevsiminde terlikle okula gittiklerini hatta bazen yalın ayak yürüdüklerini anlatır.tr_TR
Mine Göğüş Tan
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Eğitimtr_TR
Köy Hayatıtr_TR
Yoksulluktr_TR
Zehra Demirelli ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1921, Ankara; T.C.; Kadın; Ev Hanımıtr_TR
Ankaratr_TR
Cumhuriyet'te çocuktular. Mine Göğüş Tan, Özlem Şahin, Mustafa Sever, Aksu Bora. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster