Basit öğe kaydını göster

Yılmaz, Süleyman
Ataş, İlker
2016-06-09T14:07:48Z
2016-06-09T14:07:48Z
1998-11-01
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1051
Bu görüşme, Prof. Dr. Mine Göğüş Tan'ın danışmanlığında, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Çocukluk Tarihi adlı lisans ve Toplumsal Tarihte Çocuk konulu doktora derslerini alan öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 115'tir.tr_TR
1917 yılında Yozgat’ta doğan Süleyman Yılmaz, Arap alfabesiyle iki sene eğitim aldıktan sonra Harf İnkılabı olur. Görüşmede Latin alfabesinin daha kolay olduğunu, Arap alfabesiyle ismini bile çok zor yazdığını anlatır. Köyleri şehre uzak olduğu için Cumhuriyet Bayramı’nı köylerinde ve okulun önünde kutlarlar. Ankara’daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Atatürk’ü görür. 1939 yılında askere gider ve II. Dünya Savaşı sebebiyle iki sene askerlik yapar. Görüşmede Cumhuriyet’in ilanının öncesini sonrasıyla karşılaştırır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında çok yokluk çektiklerini, giyecek çarık bulamadıklarını ancak Cumhuriyet’in ilanı ile köylünün iyi şartlara kavuştuğunu anlatır.tr_TR
Mine Göğüş Tan
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Harf İnkılabıtr_TR
Yoksulluktr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Köy Hayatıtr_TR
Eğitimtr_TR
Süleyman Yılmaz ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1915, Yozgat; T.C.; Erkek; Sıvacı, Çiftçitr_TR
Ankara, Mamak, Abidinpaşatr_TR
Cumhuriyet'te çocuktular. Mine Göğüş Tan, Özlem Şahin, Mustafa Sever, Aksu Bora. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV