Basit öğe kaydını göster

Ağat, Şehriban
2016-06-09T13:36:10Z
2016-06-09T13:36:10Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1044
Bu görüşme, Tarih Vakfı'nın yürütücülüğünü üstlendiği Türkiye'de İnsan Hakları ve Sivil Toplum Gelişiminin Görsel Anlatımı projesi kapsamında, Hikayemi dinler misin? Tanıklıklarla Türkiye'de İnsan Hakları ve Sivil Toplum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 32'dir.tr_TR
1977 yılında doğan Şehriban Ağıt, ilkokulu bitirdikten sonra 12 yaşında gözlerini kaybeder. Daha sonra Körler Okulu’na gider ve ortaokulu bitirdikten sonra normal bir liseye başlar. Psikoloji mezunu olan Ağıt, toplumda engellilere gösterilen anlayış ve duyarlılığın az olduğunu belirtirken günlük yaşamda yaşadığı sıkıntılara da değinir. Şehirlerdeki düzenlemelerin engelli vatandaşlar göz önüne alınarak yapılması gerektiğini ifade der. İş bulma konusunda da problem yaşayan Ağıt, işverenlerin yasal olarak %3 engelli personel alması gerektiğini vurgular.tr_TR
Tarih Vakfıtr_TR
Avrupa Komisyonu
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Günlük Yaşamtr_TR
Toplumsal Duyarlılıktr_TR
Engellilertr_TR
Şehriban Ağat ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1977, İstanbul; T.C.; Kadın; Psikolojik Danışmantr_TR
Hikayemi dinler misin? Tanıklarla Türkiye'de insan hakları ve sivil toplum. editör Zafer Yenal, Meltem Ahıska. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 2004.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster