Basit öğe kaydını göster

Özdemir, Osman
2016-06-09T12:58:14Z
2016-06-09T12:58:14Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1039
Bu görüşme, Tarih Vakfı'nın yürütücülüğünü üstlendiği Türkiye'de İnsan Hakları ve Sivil Toplum Gelişiminin Görsel Anlatımı projesi kapsamında, Hikayemi dinler misin? Tanıklıklarla Türkiye'de İnsan Hakları ve Sivil Toplum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 32'dir.tr_TR
1951 yılında Şırnak iline bağlı Cizre ilçesinde doğan Osman Özdemir, köylerindeki çatışmalar ve huzursuzluklar sebebiyle 1989’da İstanbul’a göç ettiklerini belirtir. 1994’te Ayazma’ya taşındıklarını ve buraya bir baraka yaptıklarını söyleyen Özdemir, birkaç defa barakaları için yıkım kararı çıktığını fakat yıkılmadığını söyler, mahallelerinde gerçekleşen yıkımlardan da bahseder. TOSAV adlı bir sağlık vakfının mahalle için yaptığı hizmetlere değinir. Farklı işlerle ilgilendiğini söyleyen Özdemir, şimdi gazete dağıtımı yaptığını ifade eder. 1984’de isim benzerliği nedeniyle Bursa’da gözaltına alındığını ve 46 gün gözaltında kaldığından söylerken Şırnak koğuşlarının şartlarını da anlatır. Sonrasıdna Diyarbakır Cezaevinde 68 gün kaldıktan sonra tahliye olur.tr_TR
Tarih Vakfıtr_TR
Avrupa Komisyonu
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
İkitelli (Küçükçekmece, İstanbul, Türkiye)tr_TR
Hapis Cezasıtr_TR
İşkencetr_TR
Cezaevleritr_TR
Yıkımtr_TR
Osman Özdemir ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1951, Şırnak; T.C.; Erkektr_TR
Hikayemi dinler misin? Tanıklarla Türkiye'de insan hakları ve sivil toplum. editör Zafer Yenal, Meltem Ahıska. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 2004.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster