Basit öğe kaydını göster

Boratav, Müeyyet
2016-06-09T12:47:12Z
2016-06-09T12:47:12Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1036
Bu görüşme, Tarih Vakfı'nın yürütücülüğünü üstlendiği Türkiye'de İnsan Hakları ve Sivil Toplum Gelişiminin Görsel Anlatımı projesi kapsamında, Hikayemi dinler misin? Tanıklıklarla Türkiye'de İnsan Hakları ve Sivil Toplum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 32'dir.tr_TR
1922 yılında doğan Müeyyet Boratav, 1940’lı yıllarda üniversitelerdeki siyasi örgütlenmeden bahsederek görüşmeye başlar. Tıbbiye son sınıftayken Süleymaniye Camii’ne siyasi bir afiş yapıştırırken yaralanan bir vatandaşa pansuman yaptığı gerekçesiyle tutuklandığını ve işkenceye maruz kaldığını söyler. Sonrasında çeşitli sebeplerden ötürü yaklaşık 8 ay hücrede kaldığını dile getiren Boratav, hücreden çıktıktan sonra Tophane Cezaevi’ne gönderilir. Cezaevinden çıktıktan sonra zorunlu görev için Adana’ya giden Boratav, görevi bitince askere alınır. Askerlik dönüşü, hakkındaki soruşturma sebebiyle asistan olarak fakat maaşsız görev yapar. Uzmanlık sınavını kazandıktan sonra Zeytinburnu’na başhekim olarak tayin olur. Zeytinburnu’nda 37 sene başhekimlik yaptığını, bir süre sonra Kasımpaşa’da muayenehane açtığını ve mesleğine 50 senedir devam ettiğini ifade eder.tr_TR
Tarih Vakfıtr_TR
Avrupa Komisyonu
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Cezaevleritr_TR
Hapis Cezasıtr_TR
İşkencetr_TR
Siyasi Faaliyetlertr_TR
Siyasi Eylemcilertr_TR
Müeyyet Boratav ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1922; T.C.; Erkek; Doktortr_TR
Hikayemi dinler misin? Tanıklarla Türkiye'de insan hakları ve sivil toplum. editör Zafer Yenal, Meltem Ahıska. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 2004.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV