Basit öğe kaydını göster

Özgen, Dilşa
2016-06-08T14:30:35Z
2016-06-08T14:30:35Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1027
Bu görüşme, Tarih Vakfı'nın yürütücülüğünü üstlendiği Türkiye'de İnsan Hakları ve Sivil Toplum Gelişiminin Görsel Anlatımı projesi kapsamında, Hikayemi dinler misin? Tanıklıklarla Türkiye'de İnsan Hakları ve Sivil Toplum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 32'dir.tr_TR
1938 yılında Diyarbakır’da doğan Dilşa Özgen, terör olaylarından önce Kulp ilçesindeki günlük yaşamla ilgili bilgiler verir. 1990’lı yıllarda evlerine yapılan baskınlardan ve belli aralıklarla aldığı tehdit telefonlarından ve mektuplarından bahseder. Bir çatışma sonrası köylerinin yandığını ve Diyarbakır’a yerleşmek zorunda kaldıklarını belirten Özgen, o dönem eşinin hayatının her an tehlikede olduğunu söyler. Diyarbakır’da çevredekilerin de yardımıyla yeniden bir ev kurduklarını ve bu süreçte tehditlerin kesilmediğini ifade eder. Bir gün eşi, hastaneye gitmek üzere evden çıkar ve bir daha geri gelmez. Bu olayın üzerine Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne dilekçe verirler. Özgen, kayıp eşi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de başvurur.tr_TR
Tarih Vakfıtr_TR
Avrupa Komisyonu
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
1990'lartr_TR
Kürt Sorunutr_TR
Diyarbakır (Türkiye)tr_TR
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)tr_TR
Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM)tr_TR
Baskınlartr_TR
Gözaltına Almatr_TR
Dilşa Özgen ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1938, Diyarbakır; T.C.; Kadıntr_TR
Hikayemi dinler misin? Tanıklarla Türkiye'de insan hakları ve sivil toplum. editör Zafer Yenal, Meltem Ahıska. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 2004.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV