Basit öğe kaydını göster

Onay, Ali
2016-06-08T14:01:27Z
2016-06-08T14:01:27Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1020
Bu görüşme, Tarih Vakfı'nın yürütücülüğünü üstlendiği Türkiye'de İnsan Hakları ve Sivil Toplum Gelişiminin Görsel Anlatımı projesi kapsamında, Hikayemi dinler misin? Tanıklıklarla Türkiye'de İnsan Hakları ve Sivil Toplum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 32'dir.tr_TR
1919 yılında Girit’te doğan Ali Onay ve ailesi 1924 yılının Mayıs ayında mübadele dolayısıyla Girit’ten Türkiye’ye gelir. Ayvalık rıhtımına çıktıklarında 1923’te Girit’ten gelip Ayvalık’a yerleşen hemşerileri onları davulla karşılar. 15 gün papazın sarayında karantinaya alındıktan sonra tahsis edilen evlere yerleştiklerini söyleyen Onay, geldikleri tarihten beri aynı evde yaşadıklarını belirtir. Türkçe bilmeyen Giritliler, Ayvalık’ta sıkıntılar yaşar. Dönemin sosyal yaşamından bahsederken bölgedeki iskan politikasına ve devletin mübadiller konusundaki tutumuna da değinir.tr_TR
Tarih Vakfıtr_TR
Avrupa Komisyonu
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Girit (Yunanistan)tr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Ayvalık (Balıkesir, Türkiye)tr_TR
Göçtr_TR
Göçmenlertr_TR
Ali Onay ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1919, Girit; T.C.; Erkektr_TR
Hikayemi dinler misin? Tanıklarla Türkiye'de insan hakları ve sivil toplum. editör Zafer Yenal, Meltem Ahıska. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 2004.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster