Basit öğe kaydını göster

Erdal, Şinasi
Özay, Ayhan
2016-06-08T13:53:18Z
2016-06-08T13:53:18Z
1998-12-13
Bu görüşme, Prof. Dr. Mine Göğüş Tan'ın danışmanlığında, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Çocukluk Tarihi adlı lisans ve Toplumsal Tarihte Çocuk konulu doktora derslerini alan öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 115'tir.tr_TR
1914 yılında Adıyaman ilinin Kahta ilçesine bağlı Narince köyünde doğan Şinasi Erdal’ın babası çiftçidir ve on kardeşi vardır. Kız kardeşi dışındaki bütün kardeşleri, I. Dünya Savaşı sırasında tifo, kolera gibi salgın hastalıklardan dolayı vefat eder. Beş yaşında Kuran-ı Kerim öğrenmeye başlar, ilkokulu doğduğu köyde okur. Görüşmede okulda başarısız olduğu için babasının ve hocasının kendisine şiddet uyguladığından bahseder. Adıyaman’da ortaokul olmadığı için Şanlıurfa’ya gider. Babası, kendisinden ayrılmak istemese de öğretmeni babasını ikna ederek okula başlamasını sağlar. Ortaokul birinci sınıfa kırk bir öğrenci ile başlar fakat bu sayı ikinci sınıfa geçtiğinde yirmi üç öğrenciye düşer, geri kalan öğrenciler sınıfta kalır. Üçüncü sınıfa sadece on bir kişi geçer ve yıl sonunda ortaokulu bitirme imtihanlarına girilir. Bitirme imtihanlarında sadece iki kişi başarılı olur. Onlardan biri de Şinasi Erdal’dır. Daha sonra 6 sene öğretmen yardımcısı olarak çalışır ve öğretmen okulu imtihanlarını dışarıdan vererek asil öğretmen olur. 19 yaşında evlenir. Malatya’da lise açıldıktan sonra yarım kalan eğitimine devam etmek ister fakat yaşından dolayı okula alınmaz. Tayini, Zonguldak’a, ardından Gaziantep’e çıkar. Gaziantep’te lise sınavlarını dışarıdan vererek Ankara Hukuk Fakültesi’ne kaydolur.tr_TR
Mine Göğüş Tan
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Eğitimtr_TR
Ailetr_TR
Şapka İnkılabıtr_TR
Köy Hayatıtr_TR
Şinasi Erdal ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1914, Adıyaman; T.C.; Erkek; Öğretmen, Avukattr_TR
Ankara, Çankaya, Emektr_TR
Cumhuriyet'te çocuktular. Mine Göğüş Tan, Özlem Şahin, Mustafa Sever, Aksu Bora. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV