Basit öğe kaydını göster

Öncül, Remzi
Soydan, Adem
2016-06-08T11:41:16Z
2016-06-08T11:41:16Z
1998-04-24
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1012
Bu görüşme, Prof. Dr. Mine Göğüş Tan'ın danışmanlığında, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Çocukluk Tarihi adlı lisans ve Toplumsal Tarihte Çocuk konulu doktora derslerini alan öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 115'tir.tr_TR
1909 yılında Kırklareli’nde doğan Remzi Öncül’ün babası polistir. Çocukluğu Kırklareli’nde geçer ve ilkokulu Koca Hıdır İlkokulu’nda bitirir. İlkokul eğitiminin son senesi Yunan işgali dönemine denk gelir. Çocukluğuna dair ilk hatırası Balkan Savaşı sırasında yük vagonunda annesi ve kardeşleriyle Kırklareli’ni terk edişidir. Balkan Savaşı’nda İstanbul ilinin Bakırköy ilçesinde küçük bir eve yerleştirilirler. Kırklareli’nin tekrar Osmanlı idaresine geçmesiyle evlerine dönerler. Kalabalık bir aile olduklarını ve kendi yiyeceklerini ürettiklerini belirtir. Bahçelerinde meyve ağaçları vardır; pekmez, bulgur ve nişastalarını kendileri yapar, inek ve tavuk beslerler. Eğitim aldığı ilkokul Meşrutiyet döneminde yapılan modern okullardan biri olduğu için fiziki şartlarının iyi olduğunu söyler. İlkokuldan sonra Edirne Mahalle Mektebi’ne devam eder ve 1929 yılında mezun olur. Resmi bayramları gösterişli ve coşkulu bir şekilde kutladıklarını anlatır. Görüşmede derslerinden, öğretmenlerinden detaylı olarak bahseder. Okuma dersinde ezberlediği bir dörtlüğü görüşme sırasında okur. Öncül, Yunan işgalinde ellerine Yunan bayrakları verilerek Yunan merasimlerine katılmaya zorlandıklarını anlatır. 30 Ağustos’ta Yunanlıların Ege’de bozguna uğramasıyla Kırklareli’nde bir panik yaşandığını anlatır. İlk olarak Mustafa Kemal’in esir alındığı haberi gelir fakat ertesi gün bu haberin yalan olduğu ve Yunan Komutan Trikopis’in esir alındığı öğrenilir. Yunan askerleri Kırklareli’ni terk ederken şehre zarar vermemeleri için müttefik devletlerden bir heyet gelir. Yunanlılar’ın bu sırada eli silah tutan 300 genci yanlarında götürdüğünü ve bu gençlerden uzun süre haber alınamadığını söyler.tr_TR
Mine Göğüş Tan
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Eğitimtr_TR
Kırklareli (Türkiye)tr_TR
Kurtuluş Savaşıtr_TR
Yunan İşgalitr_TR
Çocuk Oyunlarıtr_TR
Remzi Öncül ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1909, Kırklareli; T.C.; Erkek; Öğretim Görevlisitr_TR
Ankara, Çankaya, Gaziosmanpaşatr_TR
Cumhuriyet'te çocuktular. Mine Göğüş Tan, Özlem Şahin, Mustafa Sever, Aksu Bora. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster