Basit öğe kaydını göster

Sağnak, Orhan
Başar, Sema
2016-06-08T11:11:16Z
2016-06-08T11:11:16Z
1998-06-17
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1011
Bu görüşme, Prof. Dr. Mine Göğüş Tan'ın danışmanlığında, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Çocukluk Tarihi adlı lisans ve Toplumsal Tarihte Çocuk konulu doktora derslerini alan öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 115'tir.tr_TR
1914 yılında İstanbul’da doğan Orhan Sağnak’ın babası Mızıka-i Hümayun’dan emeklidir. Babası emekli olunca çiftçilik yapmak ister ve Pendik’e yerleşirler. Pendik’te Rumların çok olduğundan bahsederken Pendik için Rum diyarı tabirini kullanır. Pendik’te sadece Rum ilkokulu vardır ve kendisi bu okula gitmez. Kartal’daki ilkokula devam etmek ister fakat Rum çetelerinden ve uzaklıktan dolayı gidemez. Çocukluk dönemi İstanbul’un işgal yıllarına denk gelir ve görüşmede işgal kuvvetlerinin askerlerinden bahseder. İstanbul’un kurtuluşuna tanık olan Sağnak, ordunun İstanbul’a girmeden önce Pendik civarında konakladığını anlatır. Cumhuriyet’in ilanından sonra Rumlar mübadele ile Yunanistan’a gider. Rumların yerine Yanya’dan gelen göçmenler yerleştirilir. Türk nüfusun artmasıyla Türk ilkokulu açılır ve 1923 yılında Zükür ve İnas İptidai’sine gitmeye başlar. İlkokula geç başlar fakat sınıf atlayarak erkenden bitirir. Görüşmede okulun fiziki durumundan, öğretmenlerinden, aldığı derslerden, nasıl giyindiklerinden bahseder. Eyüp Ortaokulu'na devam ederken İngilizlerin 16 Mart’ta şehit ettikleri askerleri her sene andıklarını ve Eyüp Sultan’daki kabirlerini ziyaret ettiklerini belirtir. 1933 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ankara’da Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne kabul edilir. Cumhuriyet’in onuncu yıl kutlamalarına Ankara’da katılır. Tören, Ankara’da Gazi Terbiye Enstitüsü’nün önündeki alanda yapılır ve insanlar törene katılmak için, köylerden kağnılarla gelir. Törende Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nu dinler.tr_TR
Mine Göğüş Tan
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Pendik (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Eğitimtr_TR
Rumlartr_TR
İstanbul'un İşgalitr_TR
Orhan Sağnak ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1914, İstanbul; T.C.; Erkek; Orman Mühendisitr_TR
Ankara, Çankaya, Güvenevler, Aşağı Ayrancıtr_TR
Cumhuriyet'te çocuktular. Mine Göğüş Tan, Özlem Şahin, Mustafa Sever, Aksu Bora. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV