Basit öğe kaydını göster

Çabuker, Neriman
Karaçayır, Serpil
2016-06-08T08:08:23Z
2016-06-08T08:08:23Z
1998-11-29
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1005
Bu görüşme, Prof. Dr. Mine Göğüş Tan'ın danışmanlığında, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Çocukluk Tarihi adlı lisans ve Toplumsal Tarihte Çocuk konulu doktora derslerini alan öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 115'tir.tr_TR
1914 yılında Rusya’da doğan Neriman Çabuker’in çocukluğu Trabzon’da geçer. İlkokula Trabzon’da başlayan Çabuker, birçok Rum arkadaşı olduğundan bahseder. Rumlar Trabzon’dan ayrıldıktan sonra okuduğu okul Rum Okulu’nun binasına taşınır ve eğitime orada devam edilir. İlkokul ikinci sınıfta Fransızca dersleri almaya başladıklarını, öğretmenlerine karşı çok saygılı olduklarını ve okulda çok katı disiplin kuralları olduğunu belirtir. İlkokulda kız ve erkekler ayrı okullarda eğitim almaktadır. Ortaokulda karma sistemle eğitime geçildiğinden ailesi ortaokula göndermez. Cumhuriyet bayramı kutlamalarında kendilerine kostüm dikildiğini, bando eşliğinde törenlere katıldıklarını, bayramın üç gün üç gece kutlandığını, havai fişekler atıldığını ve davul zurna çalındığını anlatır. Trabzon halkının, savaş gördüğü ve düşman esareti altında kaldığı için bayram kutlamalarına çok ilgi gösterdiğini ifade eder. Trabzon’un Yunanlılar tarafından bombalandığı zamanları da anlatan Çabuker, ailesinden yedi kişinin savaş sırasında şehit olduğunu söyler.tr_TR
Mine Göğüş Tan
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Ailetr_TR
Eğitimtr_TR
Rus İşgalitr_TR
Kurtuluş Savaşıtr_TR
Neriman Çabuker ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1914, Rusya; T.C.; Kadın; Ev Hanımıtr_TR
Ankara, Çankaya, Kavaklıderetr_TR
Cumhuriyet'te çocuktular. Mine Göğüş Tan, Özlem Şahin, Mustafa Sever, Aksu Bora. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster